Naše všeobecné podmienky

Tieto všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky objednávky zadané na webovej stránke: Spoločnosť Berghofftoys si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto všeobecné podmienky predaja. V prípade zmeny objednávky sa uplatňujú všeobecné podmienky predaja platné v deň objednávky.

1. NAŠA PONUKA
1.1 Všetky ponuky produktov, služieb a spôsobov dodania za ceny uvedené v eurách sú platné na pevnine v rámci dostupných zásob.
1.2 Položky, ktoré vám predávame, sú opísané a prezentované s maximálnou starostlivosťou. Ak napriek tomu došlo k chybám, nemôžeme za ne niesť zodpovednosť.
1.3 Obrázky výrobkov sú uvedené na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.

2. OBJEDNÁVKY, VALIDÁCIA OBJEDNÁVOK A ELEKTRONICKÝ PODPIS
2.1 Každé potvrdenie objednávky predstavuje neodvolateľný súhlas, ktorý možno spochybniť len v medziach vymedzených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
2.2 Každé potvrdenie objednávky automaticky znamená prijatie všeobecných obchodných podmienok. Ide o elektronický podpis. Tento elektronický podpis má medzi stranami rovnakú hodnotu ako vlastnoručný podpis.
2.3 Objednávku môžete zadať po prihlásení alebo ako hosť.
2.4 Krátko po nákupe dostanete potvrdzujúci e-mail. Máme však právo ukončiť zmluvu, ak výrobky nie sú k dispozícii, majú nesprávnu cenu alebo sme nedostali zaplatenú sumu.
2.5 Presnosť fakturačných údajov a údajov o účte:
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek vašu objednávku. Podľa nášho uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávky s použitím tej istej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli pri objednávke. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa zdajú byť zadané predajcami, maloobchodníkmi alebo distribútormi podľa nášho vlastného uváženia. Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete čo najskôr aktualizovať svoje konto a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla kreditnej karty a dátumu jej platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

3. PLATBA, STAV PLATBY, ZÁBEZPEKA A NÁHRADY
3.1 Platbu za tovar a jeho dodanie je možné uskutočniť rôznymi spôsobmi platby, ktoré sú uvedené na webovej stránke dodávateľa pri zadávaní objednávky. Zmluvy o okamžitom ukončení zmluvy. Platba musí byť vykonaná pred dátumom dodania a termín platby musí byť základnou podmienkou tejto zmluvy, porušenie alebo koľko nasledovníkov oprávňuje držiteľa okamžite ukončiť zmluvu.
3.2 Spoločnosť Berghofftoys si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie alebo splnenie objednávky od spotrebiteľa, ktorý nezaplatil celú predchádzajúcu objednávku alebo jej časť alebo s ktorým prebieha platobný spor.
3.3 Ako poskytovateľa platieb používame spoločnosť Multisafepay. Údaje o vašej kreditnej karte sú šifrované pomocou protokolu Secure Socket Layer (SSL) a nikdy sa cez sieť neprenášajú nešifrované. K týmto kontaktným údajom nemáme prístup.
3.4 Všetky náhrady sa uskutočňujú priamo na základe vykonanej transakcie, pokiaľ nie je uvedené inak. Vrátenie peňazí bude trvať niekoľko pracovných dní, kým ich dostanete, čo závisí od viacerých faktorov.

4. CENY A PROPAGAČNÉ AKCIE
4.1 Ceny sú uvedené v eurách a zohľadňujú aktuálnu DPH.
4.2 Cena výrobkov a služieb (bez nákladov na doručenie) je uvedená na príslušnom produktovom liste, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

4.3 Zmeny služieb a cien:
Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo ukončiť poskytovanie služby (alebo jej časti či obsahu). Voči vám ani žiadnej tretej strane nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie Služby. Dátumy vrátenia položiek na predbežnú objednávku sú odhadovaným dátumom a slúžia ako orientačný údaj o tom, kedy očakávame, že položka bude opäť na sklade, nie je to dátum dodania (položky môžu byť dodané pred uvedeným dátumom aj po ňom) a môžu byť použité bez toho, aby sa vopred zmenili.

V prípade záhradného hracieho vybavenia neodporúčame začínať s akýmikoľvek zemnými prácami, ktoré môžu byť potrebné pred tým, ako dostanete svoj výrobok, a môžeme sa odvolať na pokyny výrobcu, máme na sklade mnoho rôznych výrobkov v rámci rôznych produktových radov, všetky s rôznymi požiadavkami, a preto sa pokyny pre každý z nich budú líšiť a náš tím služieb zákazníkom môže poskytnúť len všeobecné rady týkajúce sa sortimentu. Okrem toho výrobca z času na čas aktualizuje položky a hoci sa snažíme udržiavať našu webovú stránku čo najaktuálnejšiu, môže sa stať, že informácie na webovej stránke sa budú mierne líšiť od informácií v návode na použitie. Nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne náklady, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s prípravnými prácami, ktoré ste vykonali pri montáži trampolíny alebo hojdačky v prípade nesprávnych informácií na našej webovej stránke, ak výrobca výrobok aktualizoval, ak sa dodanie vášho výrobku oneskorí alebo ak musíme vašu objednávku zrušiť z dôvodu nedostatku zásob.

4.4 Pri akciách je doba platnosti uvedená v špecifikácii produktu, na domovskej stránke a na rôznych miestach našej webovej stránky.
4.5 Spoločnosť Berghofftoys pokračuje v rezervácii výrobkov. Ak je výrobok v predobjednávke, je to uvedené na karte výrobku a bude vás kontaktovať náš zákaznícky servis. Proces objednávania predbežnej objednávky je rovnaký ako pri objednávke na sklade.


5. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Výrobky zostávajú majetkom spoločnosti Berghofftoys až do úplného prijatia objednávky našimi službami. Od dodania však riziká spojené s dodaným tovarom prechádzajú na zákazníka.

6. DODANIE
6.1 Objednávky podané do 15:30 budú spracované v ten istý deň (v najvyťaženejších obdobiach môže spracovanie objednávky trvať až 48 hodín) a všetky položky na sklade sú k dispozícii. (Pracovný deň je deň okrem víkendov a štátnych sviatkov).
6.2 Od spoločnosti Berghofftoys dostanete e-mail s číslom zásielky. V prípade sporu z dôvodu oneskoreného doručenia alebo nesprávneho zadania adresy zo strany zákazníka sme obmedzení na poskytnutie čísla zásielky.
6.3 Ak dodávku nie je možné doručiť k vám domov, dodávateľ vás o tom bude čo najskôr informovať.
6.4 Ponúkame jeden spôsob doručenia:6,95 €
6.4.V prípade špeciálnych požiadaviek si najprv vyžiadame náklady.
6.5 Ak sa vaša zásielka oneskorí, náklady na dopravu nie je možné vrátiť.
6.6 Balík je možné poslať prostredníctvom spoločnosti POSTNL alebo DHL.
6.7 Spoločnosť Berghofftoys nenesie zodpovednosť za čas doručenia v prípade, že sa váš balík oneskorí.
6.8 Chýbajúce alebo oneskorené balíky: Ak zásielka chýba alebo sa oneskorí, začneme vyšetrovanie prostredníctvom našich partnerských poštových služieb. Na začatie vyšetrovania je potrebných 5 dní. Ak vám zásielka nebude doručená do 14 dní od preskúmania, vrátime vám sumu za nákup alebo vám pošleme náhradný tovar.
6.9 Ak si želáte vrátiť zásielku z dôvodu nedodržania času doručenia, odmietnete zásielku priamo alebo sa rozhodnete prijať jej vrátenie k nám, upozorňujeme, že toto vrátenie je na vašu zodpovednosť.

7- PRODUKTY ALEBO SLUŽBY
Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné len online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu byť vrátené alebo vymenené len v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru.Snažili sme sa v obchode čo najvernejšie zobraziť farby a obrázky našich výrobkov. Nemôžeme zaručiť presnú reprodukciu farieb na obrazovke počítača.

Snažili sme sa produkty zobraziť čo najpresnejšie pomocou obrázkov a podrobností o obsiahnutých funkciách. Farby, ktoré používame, ako aj zobrazovacie a farebné možnosti zariadenia, ktoré používate na zobrazenie našej webovej stránky, však môžu ovplyvniť farby, ktoré skutočne vidíte na obrazovke, a preto sa farba položky, ktorú dostanete, môže líšiť od farby položky, ktorú ste dostali na obrazovke pri objednávke. Okrem toho môžu výrobcovia produkty aktualizovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vzhľadom na tieto faktory nemôžeme zaručiť, že výrobok, ktorý dostanete, bude presne rovnaký ako výrobok na fotografiách na našej webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy výrobkov alebo ceny výrobkov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané. Nemôžeme zaručiť, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania alebo že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

8 - ZÁRUKA 

Na všetky naše detské hračky sa vzťahuje 6-mesačná obmedzená záruka (ďalej len "záruka") platná len pre pôvodného kupujúceho, pričom na potvrdenie nároku je potrebný doklad o kúpe.
Špecifikácie dielov alebo modelov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Krabicu, v ktorej bola mobilná hračka dodaná, musíte počas záručnej doby uschovať, inak môže záruka zaniknúť. Po doručení vozidla skontrolujte všetky diely v krabici, či nie sú poškodené (napr. zlomené diely), a až potom ich nainštalujte do vozidla. Ak je niečo pokazené alebo výrobok nezodpovedá tomu, čo ste si objednali, NEMONTUJTE auto, okamžite nás kontaktujte a pošlite nám fotografie a/alebo videá. Vrátenie tovaru v rámci 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru neprijímame. Kúpou a používaním hračky poháňanej batériami súhlasíte s podmienkami tejto záruky, ako je uvedené nižšie.

Na čo sa vzťahuje záruka:
- Táto záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo spracovania, ktoré spôsobujú poruchu jazdnej hračky.
- Záruka je platná len vtedy, ak mobilnú hračku používa za bežných podmienok na určené účely osoba s maximálnou hmotnosťou stanovenou výrobcom, ktorá sa do hračky riadne zmestí a je schopná hračku správne riadiť.
- Záruka je platná aj v prípade, že montáž mobilnej hračky bola vykonaná správne, hračka, ktorá sa má riadiť, nebola nijako upravená a že bola riadne udržiavaná a boli vykonané všetky nastavenia.
- Vykonávajte len v súlade s pokynmi v návode na použitie dodanom s jazdnou hračkou.
- Záruka platí len vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Portugalsku, Dánsku a Švédsku.

Záruka sa nevzťahuje a stráca platnosť, ak:
- Mobilná hračka sa používa v rozpore s pokynmi uvedenými v návode výrobcu.
- Pohyblivé hračky sa vyvážajú von: Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Dánsko a Švédsko.
- Ak mobilná hračka nie je správne zostavená. -> v prípade, že ho zákazník nesprávne zostaví a z tohto dôvodu dôjde k jeho miernemu poškodeniu, je zákazník plne zodpovedný za náklady na opravu alebo výmenu dielov.
-Ak sa mobilná hračka poškodí v dôsledku nesprávneho používania, zneužívania, nehody alebo nesprávneho používania.
- Ak sa mobilná hračka poškodí zmenami alebo úpravami mobilnej hračky alebo opravami vykonanými neautorizovaným technikom.
- Ak majiteľ mobilnej hračky nevykonával pravidelnú a riadnu údržbu.
- Ak sa mobilná hračka prenajíma alebo používa na komerčné účely.
- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo iné príčiny, ktoré nie sú dôsledkom vady materiálu alebo spracovania.

Záruka sa nevzťahuje na pneumatiky, batérie, volanty, kozmetické diely alebo iné komponenty, ktoré sa opotrebujú počas používania, ako je opísané nižšie:
- Batérie, nabíjačky a pneumatiky sa považujú za spotrebný materiál a vyžadujú si pravidelnú údržbu, aby sa zabezpečil dobrý stav batérie. Na batériu sa vzťahuje len vtedy, ak ste si zakúpili špecifickú záruku na batériu.
- Na volanty sa nevzťahuje, pretože volant sa často používa na zdvíhanie pohyblivých hračiek, na čo nie je určený a dôrazne vám to neodporúčame. Poškodené alebo zlomené zotrvačníky považujeme za bežné opotrebenie a nevzťahuje sa na ne záruka.
- Zrkadlá, dvere, plasty, nálepky a emblémy, dekorácie a príslušenstvo a sedadlá a poťahy sedadiel sú klasifikované ako kozmetické diely a nepovažujú sa za nevyhnutné pre fungovanie hračky v pohybe.
- Predmety z lisovaného plastu môžu mať, žiaľ, drobné tvarové nerovnosti, ako sú malé nerovnosti v plaste alebo škrabance, ktoré sú nevyhnutným vedľajším účinkom výrobného procesu a vznikajú pri lisovaní plastu. Tieto nezrovnalosti sú čisto kozmetické a nemajú vplyv na fungovanie hračky, a preto sa nepovažujú za záručný problém. -> Poznámka: Drobné poškodenia, ako sú drobné škrabance, nerovnosti, sa tu neuplatňujú, pretože môžu byť spôsobené počas výroby použitými materiálmi (plast, kov) a použitými technikami zvárania a lakovania. Škrabance nie sú platným dôvodom na vrátenie tovaru alebo vrátenie peňazí.

Na vyriešenie akýchkoľvek problémov so zárukou:
- Oprava a výmena dielov v rámci záruky, pokiaľ sú spôsobené výrobnou chybou alebo výrobnou chybou, ktorá spôsobila poruchu výrobku, ako aj oprava chyby materiálu v konštrukcii výrobku, ktorá spôsobila poruchu výrobku.
- Ak chcete vyriešiť problémy so zárukou, pošleme vám diely, ktoré potrebujete na vlastnú montáž.
- Ak súčiastky problém nevyriešia, vykonáme servis a opravu, pri ktorej môžete poslať pohyblivú hračku alebo ju priniesť do našej dielne, aby sme správne identifikovali a odstránili závadu. Ak po preskúmaní problému našimi technikmi nedokážeme pohyblivú hračku opraviť a na poruchu sa vzťahujú vyššie uvedené záručné pokyny, poskytneme náhradný výrobok, ak je k dispozícii. V opačnom prípade vám poskytneme kredit/kupón na nákup v predajni.
- V niektorých prípadoch vás môžeme vyzvať, aby ste požiadali o opravu na mieste, za ktorú vám nebudeme účtovať poplatky. Môže to byť navrhnuté na urýchlenie procesu opravy alebo pre vaše pohodlie.

Spoločnosť BWW 2INVEST S.A. nezodpovedá za vedľajšie poplatky.

Benzínové vozidlo

Na všetky výrobky poháňané benzínom sa vzťahuje 30-dňová obmedzená záruka na diely, ktorá platí len pre pôvodného kupujúceho, pričom na potvrdenie nároku je potrebný doklad o kúpe. Poznámka: špecifikácie dielov alebo modelov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kúpou a používaním nového benzínového vozidla súhlasíte s podmienkami tejto záruky, ako je uvedené nižšie. Okrem toho kúpou a používaním benzínového vozidla vyhlasujete, že máte praktické znalosti o benzínových motoroch a zručnosti potrebné na výrobu a údržbu tohto typu výrobku. Ako je uvedené na stránke výrobku s benzínovým motorom, na montáž a dlhodobú údržbu tohto výrobku je potrebná osoba s mechanickou kvalifikáciou. Tak ako každý benzínový motor, aj benzínový motor si vyžaduje pravidelnú údržbu a mali by ste ho udržiavať a montovať jeho časti podľa potreby. Dôrazne vám odporúčame, aby ste tieto položky nekupovali, ak nemáte tieto zručnosti alebo ak nepoznáte kompetentnú osobu, ktorá vám môže pomôcť. Ak sa obávate, že nebudete schopní opraviť benzínový motor, nekupujte si benzínové vozidlo.

Na čo sa vzťahuje záruka:
- Táto záruka sa vzťahuje len na výrobné alebo konštrukčné chyby materiálu, ktoré majú za následok poruchu paliva.
- Záruka je platná len vtedy, ak benzínové vozidlo používa za bežných podmienok na určené účely osoba, ktorej hmotnosť je nižšia ako maximálna hmotnosť stanovená výrobcom, ktorá sa na benzínové vozidlo riadne prispôsobí a dokáže ho správne skontrolovať.
- Záruka je tiež platná len vtedy, ak bola inštalácia kabíny na benzín vykonaná správne, kabína na benzín nebola nijako upravovaná a bola tiež riadne udržiavaná a všetky nastavenia boli vykonané len tak, ako je popísané v návode na použitie dodanom s vozidlom na benzín.
- Záruka platí len vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Portugalsku, Dánsku a Švédsku.

Záruka sa nevzťahuje a stráca platnosť, ak:
- Benzínové vozidlo sa používa v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na používanie benzínového vozidla
- Ak sa benzínové vozidlo vyváža z Francúzska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Talianska, Španielska, Spojeného kráľovstva, Portugalska, Dánska a Švédska
- Ak nie je benzínové vozidlo správne vybavené
- Ak je benzínové vozidlo poškodené v dôsledku nesprávneho používania, zneužívania, nehody alebo nesprávneho používania
- Ak sa plynová kabína poškodí zmenami alebo úpravami plynovej kabíny alebo opravami vykonanými neautorizovaným technikom.
- Ak majiteľ benzínového vozidla nevykonával pravidelnú a riadnu údržbu
- Ak sa benzínové vozidlo prenajíma alebo používa na komerčné účely
- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo iné príčiny, ktoré nie sú dôsledkom vady materiálu alebo spracovania.

Na nasledujúce položky (ak existujú) sa záruka nevzťahuje:

Reťaze a remene
Opláštenie a karoséria (pokiaľ neboli poškodené počas dodávky. Fotografie sa vyžadujú do 24 hodín od prijatia)
Ťahanie sa začína
Pneumatiky, kolesá, ventily a duše
Zapaľovacie sviečky
Akékoľvek náhodné poškodenie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo bežným opotrebovaním
Škody spôsobené zneužívaním
Poškodenie spôsobené nedostatočnou alebo nedostatočnou údržbou
Zmeny alebo úpravy článku
Nálepky a emblémy, ozdoby a doplnky, sedadlá a poťahy sedadiel klasifikované ako kozmetické diely a iné kozmetické poškodenia, ktoré sa nepovažujú za nevyhnutné pre prevádzku benzínového vozidla
Na vyriešenie akýchkoľvek problémov so zárukou:
- Oprava a výmena dielov v rámci záruky, pokiaľ sú spôsobené výrobnou chybou alebo výrobnou chybou, ktorá spôsobila poruchu výrobku, ako aj oprava chyby materiálu v konštrukcii výrobku, ktorá spôsobila poruchu výrobku.
- Ak chcete vyriešiť záručné problémy, pošleme vám diely, ktoré potrebujete na vlastnú montáž.

Výrobky nevraciame mimo 14-dňovej lehoty na vrátenie peňazí a vrátenie peňazí počas tejto lehoty platí len pre nepoužité položky ponechané v pôvodnom obale.

Spoločnosť BWW 2INVEST N.V. nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody, zranenia osôb alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené používaním benzínových hračiek.

Upozornenie: Aby ste mali nárok na úhradu nákladov na prácu pri opravách miestnej výroby, musí byť oprava vopred odsúhlasená. Pri akejkoľvek neautorizovanej oprave nemáte nárok na vrátenie peňazí, musíte tiež predložiť kópiu dokladu o dohodnutej oprave, z ktorej jasne vyplýva, že výrobná chyba, chyba alebo chyba materiálu na výrobku bola odstránená.

9 - TECHNICKÉ PROBLÉMY
Po zostavení vozidla a v prípade, že nefunguje z dôvodu technického problému, kontaktujte náš zákaznícky servis s fotografiami a jasným vysvetlením problému. Vyriešenie vášho technického problému môže trvať až 5 pracovných dní. Ak po kontaktovaní zákazníckeho servisu budete musieť výrobok vrátiť na opravu a preskúmanie, môžu sa účtovať poplatky. Tieto informácie budú vysvetlené zákazníckemu servisu v súvislosti s problémom. Ak vozidlo po montáži nefunguje z dôvodu tec

Dôležité
Upozorňujeme, že z akéhokoľvek dôvodu neprijímame už zmontované výrobky.

10 - Chyby, nepresnosti a opomenutia
Z času na čas sa na našej stránke alebo v službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, dodávok produktov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú informácie zo služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po zadaní objednávky).

11- OCHRANA ÚDAJOV
Dodávateľ prijme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie vašich objednávok a platobných informácií, pokiaľ nedôjde k nedbanlivosti dodávateľa, dodávateľ nie je zodpovedný za neoprávnený prístup k vami poskytnutým informáciám.


12 - INDEMNITY
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť BWW 2INVEST N.V., naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, manažérov, správcov, agentov, podnikateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vytvorené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku porušenia týchto Podmienok používania služby alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

13- ILUSTRÁCIE
Obrázky výrobku slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.


14 - TOVÁRENSKÁ VÝROBA
Vyrobený pôvod výrobku sa môže v rôznych častiach líšiť. Nemá to vplyv na použiteľnosť samotného produktu.


Viac informácií nájdete v našich zásadách vrátenia tovaru.